ZNAMENITE LIČNOSTI NIŠA

  • sKonstantin Veliki

Car Konstantin

Konstantin Veliki (lat. Constantinus Magnus; 27. februara oko 272,[a] Nais — 22. maja 337, Nikomedija), bio je rimski car (324—337) poznat po tome što je doneo dve sudbonosne odluke koje su promenile tok evropske istorije. S jedne strane, stao na kraj progonu hrišćana, pa čak i prešao na njihovu veru, obezbedivši hrišćanstvu zavidan položaj vodeće monoteističke religije (koji ima i danas); s druge strane osnovao je grad ravan Rimu — Konstantinopolj, osiguravši tako opstanak Carstva na Istoku dugo posle pada Rima i zapadnih provincija u 5. veku.

  • sUčitelj_Tasa1.jpg

Učitelj Tasa

 Atanasije Tasa Petrović (1824—1894), poznat kao Učitelj Tasa, bio je najpoznatiji prosvetni radnik u Nišu u 19. veku. Kako su knjige i školski udžbnici na srpskom jeziku, iz Kneževine Srbije, u nastavi bile zabranjivani, Atanasije Petrović priredio je 1858. godine udžbenik; Presad mudrosti ili Sobranie poučitelni misli koji je u Beogradu štampan u 2000 primeraka.Presad mudrosti, Atanasije Petrovića, u nastavi je služio kao čitanka. To je bila prva štampana knjiga jednog Nišlije, koja je prema zapisu imena na kraju knjige, imala 491 pretplatnika, poređanih po društvenoj hijerarhiji.Atanasije Petrović je nakon oslobođenja Niša od Osmanlija, 1878. godine od strane noovoosnovane vlasti postavljen za upravitelja Narodne škole u Nišu. Na toj dužnosti bio je sve do 1880. godine kada je penzionisan. Učitelj Tasini učenici bile su znamenite nišlije Todor Milovanović, Dimitrije Mile Cvetković, Todor Stanković, Kole Rašić, Nastas Nastasijević i drugi. Po Učitelj Tasi ime je dobila najstarija osnovna škola u Nišu 1954. godine, a njegovo ime nosi i jedna ulica i jedan trg u Nišu na kome se nalazi njegova bista sa knjigom u ruci.

  • sdusko-radovic-2611-2012.jpg

Duško Radović

Dušan „Duško“ Radović (Niš, 29. novembar 1922 — Beograd, 16. avgust 1984) je bio srpski pesnik, pisac, novinar, aforističar i TV urednik. Bio je glavni urednik „Pionirskih novina“, urednik Programa za decu Radio Beograda, urednik Programa za decu Televizije Beograd, urednik lista „Poletarac“, novinar „Borbe" i (od 1975. godine) urednik Studija B. U Beogradu se dugi niz godina održava atletska trka "Sećanje na Duška Radovića“. Duškov brat je poznati atletski trener Branimir "Brana" Radović. Najširoj publici je poznat po aforizmima kojima je budio Beograđane na talasima Radija „Studio B“, koji su kasnije objavljeni u tri knjige „Beograde dobro jutro“.

  • sAkademik MILORAD-MITKOVIC

Akademik Milorad Mitković 

Mitković, Milorad, B, akademik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) ortopedski hirurg i traumatolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, pronalazač, direktor Ortopedske klinike u Nišu, (Lebane, 7.6.1950 – 2021.) Rođen je u Lebanu 1950. Medicinski fakultet je završio 1975. u Beogradu. Magistrirao je 1984, a doktorsku disertaciju. Značaj rane primene spoljne fiksacije u traumatologiji lo-komotornog aparata odbranio je 1987. Usavršavao se u Londonu, Oksfordu, Kembridžu, Brislu, Ulmu, Hanoveru, Tubingenu, Davosu, Moskvi i Rigi. Bio je 22 godine direktor Klinike za ortopediju i traumatologiju KC-a Niš. Govori engleski, francuski i ruski jezik.Rukovodio je ili rukovodi sa 14 naučnih projekata u zemlji i inostranstvu. Autor je 48 patenata u zemlji ili inostranstvu (Evropi, Americi i Aziji). Pronašao je originalni sistem za spoljnu fiksaciju ko¬stiju koji nosi njegovo ime ("Spoljni fiksator po Mitkoviću") i koji je do sada, u ze¬mlji i inostranstvu primenjen na oko 28.000 pacijenata sa najtežim prelomima ili deformitetima uključujući i oko 5.000 ranjenika. Pronašao je novu metodu i uređaj tzv. „Inteligentni implantat“ koji je takođe u rutinskoj primeni i već je primenjen na preko 6.000 pacijenata. Konstruisao je originalni veštački kuk koga je za vreme sankcija proizvodila. Elektronska industrija iz Niša i koji je uspešno primenjivan na pacijentima koji i danas hodaju sa tom endoprotezom. Njegovi patenti i pronalasci koriste se i za produženje ekstremiteta, odnosno rast čoveka, po metodi koju je prvi u svetu primenio.Bio je mentor u 9 magistarskih teza i 20 doktorskih disertacija. .Autor je ili koautor 408 naučnih radova. Napisao je dve monografije o spoljnoj fiksaciji na engleskom jeziku, prvi udžbenik spoljne fiksacije na Srpskom jeziku i autor je poglavlja u drugim udžbenicima. Lično je izveo preko 12 hiljada velikih hirurških intervencija kao što su ugradnja 1.000 veštačkih kukova i kolena, 5.000 artroskopskih operacija, produženja ekstremiteta, korekcije deformiteta itd. Osnovao je školu fiksacije kostiju koja je poznata kao "Škola Mitković" (www.mitkovic.org) i koja i sada organizuje kurseve u zemlji i inostranstvu.U Kuvajtu je bio osnivač i višegodišnji šef Ortopedske klinike; viziting je profesor AO instituta u Davosu (Švajcarska). U Južnoj Koreji je boravio po pozivu kao ekspert, održao je 22 predavanja po pozivu van zemlje. Član je najvećih svetskih ortopedskih asocijacija (SICOT, EFORT, AAOS, ESTES i AO) i jedan od osnivača Svetskogudruženja za spoljnu fiksaciju - ICEF&BR i dve asocijacije u zemlji. Član je Medicinske akademije SLD, član Svetskog udruženja ortopeda i traumatologa (SICOT), predsednik Srpske Traumatološke asocijacije, član Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU).Dobitnik je više nagrada i priznanja ka što su: Prva nagrada za pronalazaštvo u SFRJ 1989, Zlatna medalja Nikola Tesla, Zlatna medalja Mihajlo Pupin, Najveće priznanje grada Niša - Nagrada „11. januar“, Zlatna plaketa Kliničkog centra Niš, Zlatni znak Univerziteta u Nišu, Nagrada "Veliki Pečat" Srpskog lekarskog društva, nagrada za životno delo SLD-a. Proglašen je za najboljeg hirurga Srbije od strane VMA, Zlatna medalja ”EUREKA” u Briselu, Velika zlatna medalja Instituta za traumatologiju iz Rige i dr.Formalno je u penziji, ali intenzivno radi na zadovoljstvo velikog broja pacijenata. Oženjen je i ima dvoje dece i tri unuka.Literatura: Biografski leksikon Poznati srpski lekari, Beograd, Toronto, 2005, str. 530. www.mitkovic.net; Izvor: Podatke za biografiju dao prof. Mitković, decembra 2018. (A.N., N.R.)